PDA

View Full Version : Dư nợ 3331 thể hiện thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang?Phan Thị LệDung
14-07-2011, 08:24 PM
Về thuế GTGT, khi kết thúc năm 3331 sẽ có số dư nợ để phản ánh số thuế GTGT còn dược khấu trừ đúng không? Sang niên độ mới, em mang số dư nợ 333 sang năm sau có được không? Hay là quyết toán năm nào xong năm đó. Em không hiểu lắm vể từ " quyết toán, thanh quyết toán, "?

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 08:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Phan Thị LệDung
Về thuế GTGT, khi kết thúc năm 3331 sẽ có số dư nợ để phản ánh số thuế GTGT còn dược khấu trừ đúng không?


Số thuế GTGT được khấu trừ sẽ thể hiện bên Nợ của tài khoản 133. Số thuế GTGT phải nộp sẽ thể hiện bên Có của tài khoản 3331.

Cuối mỗi kỳ (tháng), chúng ta sẽ kết chuyển thuế GTGT đầu ra với đầu vào để xác định số thuế GTGT còn phải nộp hay còn được khấu trừ để chuyển sang kỳ sau. Sau khi kết chuyển bằng bút toán: Nợ TK 3331/Có TK 133, nếu:
- TK 133 dư Nợ thì số thuế GTGT còn dư này sẽ được khấu trừ hoặc được Nhà nước cho hoàn thuế.
- TK 3331 dư Có thì số thuế GTGT còn dư này phải nộp cho Nhà nước. Và khi nộp, bạn sẽ hạch toán: Nợ TK 3331/Có TK 111, 112. Nếu TK 3331 dư Nợ tức là bạn đã nộp thừa tiền thuế GTGT cho Nhà nước rồi.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Phan Thị LệDung
Sang niên độ mới, em mang số dư nợ 333 sang năm sau có được không?


Nếu trên sổ kế toán vẫn còn số dư này thì đương nhiên bạn sẽ vẫn tiếp tục chuyển số dư sang năm tài chinh sau. Nhưng bạn hãy xem lại có hạch toán sai không.

Phan Thị LệDung
14-07-2011, 08:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Nếu TK 3331 dư Nợ tức là bạn đã nộp thừa tiền thuế GTGT cho Nhà nước rồi.
Nếu trên sổ kế toán vẫn còn số dư này thì đương nhiên bạn sẽ vẫn tiếp tục chuyển số dư sang năm tài chinh sau. Nhưng bạn hãy xem lại có hạch toán sai không.


So với thuế GTGT đầu vào 133, thì mọi khoản thuế của TK333 đều ít hơn TK133 nên TK 333 tại Dn em có số dư Nợ.
Cty em từ đầu niên độ kế toán đến nay cũng chưa bao giờ nộp thuế GTGT. (vì số khấu trừ đầu vào lớn)
TK3331 dư Nợ tức hiểu nôm na là em đã nộp thừa tiền thuế GTGT ở khâu đầu vào phải không?

hieukt
14-07-2011, 08:24 PM
Nếu thuế đầu vào > đầu ra thì phải due Nợ trền TK 133 chú bạn.

nguyenduyanh
14-07-2011, 08:24 PM
Mua hàng vào
Nợ 156
Nợ 133
Có 111,112,331
Bán hàng ra
Nợ 111,112,131
Có 3331
Có 511
cuối kỳ
kết chuyển 133 sang 3331
Nợ 3331
Có 133
nếu số dư có 3331 dương thì bạn phải nộp cho nhà nước số dư có đó
Nếu số dư 3331 âm tức số dư nằm bên nợ TK 3331 thì bạn được hoàn thuế.
Nghĩa là nếu số PS Nợ 133 >ps Có 3331 hì bạn được hoàn thuế.Ngược lại số ps Nợ 133 < ps Có 3331 thì bạn phải nộp phần chênh lệch
VAT nộp= VAT ra - VAT vào.ok

Một cách đơn giản trong quá trình nộp thuế hay hoàn thuế là
Dựa vào số dư cuối kỳ của hai tài khoản 133 và 3331 thì sẻ biết số thuế phải nộp hay đựơc hoàn thuế thôi ok.
Nếu số dư cuối kỳ 133> hơn số dư ck 3331 thì được hoàn thuế
Nếu SDCK 133 < SD ck 3331 thì phải nộp thuế .
Khi nộp thuế thì Nợ 3331
Có 111,112

Phan Thị LệDung
14-07-2011, 08:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi hieukt
Nếu thuế đầu vào > đầu ra thì phải due Nợ trền TK 133 chú bạn.


Cuối mỗi tháng mình đều làm 1 bút toán khấu trừ thuế đầu vào đầu ra sang Nợ TK3331. Do đó nuối niên độ, số phát sinh ở TK 133 của mình là bằng nhau ( bên Nợ = bên có ) số dư cuối kỳ bằng không (0). Cách làm của mình là lấy tổng số phát sinh bên Nợ TK133 kết chuyễn sang bên Nợ 3331 :
Định khoản : Nợ TK3331/ Có TK133 (tồng số phát sinh bên Nợ 133)
Vì vậy cuối năm TK 133 cũng có số dư cuối kỳ bằng 0.
nếu như vậy SDCK TK133 = 0 < SDCK (dư nợ)TK3331 ==> DN mình phải nộp thuế sao?
Mặt khác số dư cuối kỳ TK 3331 âm (dư nợ) thì lại không nộp thuế (hoàn thuế)?

Mình làm có sai không mà sao mình thấy mâu thuẩn quá.
Trích nguyên văn:
Nghĩa là nếu số PS Nợ 133 >ps Có 3331 hì bạn được hoàn thuế.Ngược lại số ps Nợ 133 < ps Có 3331 thì bạn phải nộp phần chênh lệch

điều này để mình về nghiên cứu lại. Có gì thắc mắc mình hỏi tiếp. .

thang_eden
14-07-2011, 08:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Phan Thị LệDung
Cuối mỗi tháng mình đều làm 1 bút toán khấu trừ thuế đầu vào đầu ra sang Nợ TK3331. Do đó nuối niên độ, số phát sinh ở TK 133 của mình là bằng nhau ( bên Nợ = bên có ) số dư cuối kỳ bằng không (0). Cách làm của mình là lấy tổng số phát sinh bên Nợ TK133 kết chuyễn sang bên Nợ 3331 :
Định khoản : Nợ TK3331/ Có TK133 (tồng số phát sinh bên Nợ 133)
Vì vậy cuối năm TK 133 cũng có số dư cuối kỳ bằng 0.
nếu như vậy SDCK TK133 = 0 < SDCK (dư nợ)TK3331 ==> DN mình phải nộp thuế sao?
Mặt khác số dư cuối kỳ TK 3331 âm (dư nợ) thì lại không nộp thuế (hoàn thuế)?

Mình làm có sai không mà sao mình thấy mâu thuẩn quá.
điều này để mình về nghiên cứu lại. Có gì thắc mắc mình hỏi tiếp. .


Bạn xem lại khi kết chuyển 133 qua 333 thì số phát sinh trong kỳ của TK nào lớn hơn? Khi kết chuyển từ 133 qua 333, nếu số phát sinh của 133 lớn hơn 333 thì chỉ được kết chuyển = số phát sinh của 333.

levanton
14-07-2011, 08:24 PM
h Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi thang_eden
Bạn xem lại khi kết chuyển 133 qua 333 thì số phát sinh trong kỳ của TK nào lớn hơn? Khi kết chuyển từ 133 qua 333, nếu số phát sinh của 133 lớn hơn 333 thì chỉ được kết chuyển = số phát sinh của 333.


To Phan Thị LệDung!
Bạn thang_eden nói đúng.
Trường hợp 1 : Khi số dư Nợ 133 đầu tháng + phát sinh Nợ 133 trong tháng > phát sinh có 3331 : Bạn khấu trừ bằng số của TK 333
Trường hợp 2 : Khi số dư Nợ 133 đầu tháng + phát sinh Nợ 133 trong tháng < phát sinh có 3331 : Bạn khấu trừ bằng Nợ 133 đầu tháng +phát sinh Nợ 133 , lúc này TK 3331 sẽ có số dư Có, là số doanh nghiệp phải nộp.
Nếu bạn kết chuyển khấu trừ của Có 333 có thể sai (trường hợp 2), bạn điều chỉnh lại. Việc điều chỉnh này trên sổ kế toán , không liên quan gì tờ khai thuế GTGT.

thanhvunt
14-07-2011, 08:24 PM
to Phan Thị Lệ Dung:

Vào cuối mỗi kỳ kế toán:

+ TH1: Nếu tổng số thuế đầu vào được khấu trừ 1331 (ví dụ: 1.000.000) nhỏ hơn tổng phát sinh thuế đầu ra (ví dụ: 1.200.000) thì bạn làm bút toán khấu trừ toàn bộ số thuế đầu vào: N33311/C1331 = 1.000.000

Như vậy sau khi làm bút toán này thì không còn số dư Nợ TK 1331 chứng tỏ bạn không có số thuế đầu vào còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, đồng thời sẽ có số dư bên Có TK 33311 = 200.000 chính là số thuế bạn phải nộp. Con số này khớp với số thuế phải nộp trên tờ khai 01/GTGT

Khi nào bạn đi nộp thuế, bạn ghi Nợ 33311 / Có 1111 = 200.000 thì con số này sẽ biến mất.

+ TH2: Nếu tổng số thuế đầu vào được khấu trừ 1331 (ví dụ: 1.000.000) lớn hơn tổng phát sinh thuế đầu ra (ví dụ: 900.000) thì bạn làm bút toán khấu trừ một phần số thuế đầu vào: N33311/C1331 = 900.000

Như vậy sau khi làm bút toán này thì số dư Nợ TK 1331 còn lại 100.000 chứng tỏ số thuế đầu vào còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của bạn là 100.000 khớp với số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai 01/GTGT. Đồng thời sẽ không có số dư Có TK 33311 chứng tỏ tháng này bạn không phải nộp thuế.

Nếu bạn chú ý thì hàng tháng sau khi làm xong tờ khai thuế GTGT bạn đối chiếu với số dư trên TK 133 hoặc 3331 sẽ thấy nó khớp.

Phan Thị LệDung
14-07-2011, 08:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi OldNTV
to Phan Thị Lệ Dung:

Vào cuối mỗi kỳ kế toán:

+ TH1: Nếu tổng số thuế đầu vào được khấu trừ 1331 (ví dụ: 1.000.000) nhỏ hơn tổng phát sinh thuế đầu ra (ví dụ: 1.200.000) thì bạn làm bút toán khấu trừ toàn bộ số thuế đầu vào: N33311/C1331 = 1.000.000

Như vậy sau khi làm bút toán này thì không còn số dư Nợ TK 1331 chứng tỏ bạn không có số thuế đầu vào còn được khấu trừ chuyển kỳ sau, đồng thời sẽ có số dư bên Có TK 33311 = 200.000 chính là số thuế bạn phải nộp. Con số này khớp với số thuế phải nộp trên tờ khai 01/GTGT

Khi nào bạn đi nộp thuế, bạn ghi Nợ 33311 / Có 1111 = 200.000 thì con số này sẽ biến mất.

+ TH2: Nếu tổng số thuế đầu vào được khấu trừ 1331 (ví dụ: 1.000.000) lớn hơn tổng phát sinh thuế đầu ra (ví dụ: 900.000) thì bạn làm bút toán khấu trừ một phần số thuế đầu vào: N33311/C1331 = 900.000

Như vậy sau khi làm bút toán này thì số dư Nợ TK 1331 còn lại 100.000 chứng tỏ số thuế đầu vào còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của bạn là 100.000 khớp với số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau trên tờ khai 01/GTGT. Đồng thời sẽ không có số dư Có TK 33311 chứng tỏ tháng này bạn không phải nộp thuế.

Nếu bạn chú ý thì hàng tháng sau khi làm xong tờ khai thuế GTGT bạn đối chiếu với số dư trên TK 133 hoặc 3331 sẽ thấy nó khớp.


Oh, Như vậy là mình đã hạch toán sai hết trơn rồi. Nhưng trên tờ khai thuế GTGT, từ trước tới giờ mình làm tương tự theo hướng dẫn của Tổng cục thuế :
- Chỉ tiêu: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ – ô 32.

Chỉ tiêu này được tính như sau:

[ 32] = [11] + [29] + [30] – [31]
- Chỉ tiêu: Thuế GTGT phải nộp vào NSNN trong kỳ – ô 38

- Chỉ tiêu : thuế GTGT chưa khấu trừ lũy kế đến kỳ – ô 39

2 Chỉ tiêu này được tính toán như sau:

Nếu kết quả của biểu thức :([33] + [36] – [37] – [32]) < 0 : thì ghi ô 39


Nói chung là mình tham khảo từ đây:http://www.gdt.gov.vn/index.jsp?sid=7&scr=1024&progid=28003&oid=20593#HD
Sau đó mình đối chiếu với sổ kế toán theo cách tính của mình và mình thấy nó cũng khớp..
Còn bây giờ , chắc mình phải điều chỉnh lại toàn bộ? cả trên sổ kế toán lẫn tờ khai thuế GTGT?
Mình làm khai thuết GTGT theo hướng dẫn của tổng cục thuế nhưng bây giờ lại thấy ý kiến của levanton và OldNTV lại rất có lý. Mình phân vân quá, không biết có nên điều chỉnh tờ khai thuế GTGT không?
Giúp mình với!!!

thanhvunt
14-07-2011, 08:24 PM
to Phan Thị Lệ Dung:

Việc làm tờ khai thuế không khó, nó giống như khi học (thuế phải nộp = thuế đầu ra - thuế đầu vào). Chỉ cần cẩn thận chút mà thôi.

Nếu hạch toán sai thì không cần làm lại thờ khai, chỉ cần làm bút toán điều chỉnh trên sổ N1331/C33311 = xxx (xxx chính là số dư bên Nợ của 33311, là số thuế còn được khấu trừ hiện đang nằm nhầm chỗ) để đưa số thuế còn được khấu trừ về đúng chỗ của nó.

Nguyen Tu Anh
14-07-2011, 08:24 PM
Bạn không nên tham khảo theo mẫu đã cũ từ website của Tổng cục thuế. Mẫu theo Thông tư 120/2003/TT-BTC này đã bị thay thế bởi mẫu tại Thông tư 127/2004/TT-BTC.

Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Phan Thị LệDung
Nói chung là mình tham khảo từ đây:http://www.gdt.gov.vn/index.jsp?sid=7&scr=1024&progid=28003&oid=20593#HD

Phan Thị LệDung
14-07-2011, 08:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Bạn không nên tham khảo theo mẫu đã cũ từ website của Tổng cục thuế. Mẫu theo Thông tư 120/2003/TT-BTC này đã bị thay thế bởi mẫu tại Thông tư 127/2004/TT-BTC.


Ý EM LÀ EM CHỈ THAM KHẢO CÁCH KÊ KHAI THÔI. SAU ĐÓ EM KHAI TRÊN TỜ KHAI CỦA MẪU MỚI MÀ

thanhvunt
14-07-2011, 08:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Phan Thị LệDung
Ý EM LÀ EM CHỈ THAM KHẢO CÁCH KÊ KHAI THÔI. SAU ĐÓ EM KHAI TRÊN TỜ KHAI CỦA MẪU MỚI MÀ


Khi sử dụng mẫu kê khai nào thì phải xem hướng dẫn cách kê khai của mẫu đó, bạn xem cách kê khai của mẫu này để kê khai trên mẫu khác thì sao tránh khỏi sai sót.