PDA

View Full Version : Cach lap Bao Cao Luu Chuyen Tien Te (PPTT)duyen
13-07-2011, 08:48 PM
Các bạn ơi giúp mình lập BCLCTT theo phương pháp trực tiếp với mình thấy nó mơ hồ và chung chung quá.

ThuyHN
13-07-2011, 08:48 PM
Bạn căn cứ vào tính chất trong các nghiệp vụ phát sinh ở TK "tiền" sẽ lập được thôi. Làm sao cho số dư cuối cùng của BCLCTT đúng bằng số dư của các TK đó cộng lại bạn ạ.

phantuannam
13-07-2011, 08:48 PM
Bạn nên xem qua chuẩn mực kế toán số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để biết cách lập chứ hướng dẫn thì cũng chỉ theo chuẩn mực mà thôi.

Chúc bạn thành công.

vodanthanh
13-07-2011, 08:48 PM
Mình nghĩ bạn chỉ nên chú tâm vào sổ chi tiết tài khoản Tiền mặt và Tiền gửi ngân hàng mà thôi. Sao cho kết quả cuối cùng :" TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ" chính bằng SDCK TK 111+ SDCK TK 112 là được

duyen
13-07-2011, 08:48 PM
có phải như vậy không bạn
1.tTiền thu từ bán hàng , cung cấp dịch vụ doanh thu khác là tất cả phần thu của TK 111 và 112 và phần chi cũng tương tự như vậy?

vodanthanh
13-07-2011, 08:48 PM
Không đúng như vậy đâu- mình ví dụ nha khi thu tiền mà bạn vay ngân hàng thì bạn ghi Nợ 111/Có 311,..... nên khoản thu này làm sao là doanh thu từ hoạt động kinh doanh và cung cấp dvụ được và khi chi cũng thế- Bạn phải tách riêng phần chi trả ngân hàng, chi lương, chi nộp thuế TNDN,......... ra khỏi tiền chi trả cho người cung cấp hàng và dvụ......... Bạn nên cẩn thận , từ từ tách ra là sẽ xong ngay í mà. Chúc bạn thành công

duyen
13-07-2011, 08:48 PM
mình đã làm là cộng lại thu và chi của TK 111 và 112 nhưng bỏ TK đối ứng của 111 và 112 nhưng cuối cùng vẫn không khớp với số dư cuối kỳ của hai tài khoản 111 và 112 này.

nguyenhuykhoi
13-07-2011, 08:48 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi duyen
Các bạn ơi giúp mình lập BCLCTT theo phương pháp trực tiếp với mình thấy nó mơ hồ và chung chung quá.


Để hiểu và lập được BCLCTT, bạn xem kỹ phần V của thông tư105/2003/TT-BTC ngày 04/11/2002

duyen
13-07-2011, 08:48 PM
Cám ơn các bạn nhiều nhé.

nedved
13-07-2011, 08:48 PM
Các bạn vào đây để download hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 105

http://kiemtoan.com.vn/modules.php?n...ew_file&lid=46 (http://kiemtoan.com.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=46)