PDA

View Full Version : Chi phí máy bay, đi lại, ăn ,ở của chuyên gia có được tính vào CP?caokeu
20-07-2011, 03:50 PM
Cty mình có mời chuyên gia nước ngoài về hỗ trợ kỹ thuật.
Vậy CP đi lại, ăn uống, khách sạn phát sinh của chuyên gia có được tính vào CP không.

cobevotu
20-07-2011, 03:50 PM
Cty mình có mời chuyên gia nước ngoài về hỗ trợ kỹ thuật.
Vậy CP đi lại, ăn uống, khách sạn phát sinh của chuyên gia có được tính vào CP không.
Ngững chi phí đấy nếu bạn đã làm hợp đồng với chuyên gia nước ngoài thì công ty bạn sẽ phải trả cho chuyên gia và sẽ tính vào lương của họ, dĩ nhiên những doanh thu đó của chuyên gia bạn phải khai báo trên tờ khai để đóng thuế TNCN cho họ. và số tiền thuế đó phải giữ lại quỹ cty để sau này đóng thuế.
Nếu hợp đồng với chuyên gia mà công ty bạn ghi rõ trong hợp đồng là trả lương NET thì cty bạn không được trích lại tiền thuế TNCN của chuyên gia.

caokeu
20-07-2011, 03:50 PM
Cho mình hỏi thêm, nếu như chuyên gia do đối tác hổ trợ, công ty mình không thuê,không có hợp đồng thuê, không phải trả lương. Vậy Chi phí khách sạn, ăn uồng của CG có được tính vào CP không? Vì mình thấy khó mà giải thích khi không có giấy tờ gì có giá trị pháp lý chứng minh chuyên gia đó sang làm cố vấn kỹ thuật cho công ty mình , mặc dù sự thật là như vậy và công ty mình phải trả những cp đó.