PDA

View Full Version : Cách làm tờ khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCNÁnh Tuyết
19-07-2011, 06:15 PM
Em đang lam tờ khai thuế TNCN quý theo mẫu 02/KK-TNCN nhưng cty em không có nhân viên nào có mức thu nhập trên 4tr nên không phải nộp thuế nên khi làm tơ khai em chỉ điền vào chỉ tiêu 08 (Tổng số lao động trong kỳ) và chỉ tiêu 09 (Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ), mấy chỉ tiêu còn lại em để trống. Không biết như vậy có đúng không nữa? Anh, chị nào đã làm qua rồi, giúp em với. Em chân thành cảm ơn.

Kế Toán Già Gân
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ánh Tuyết
Em đang lam tờ khai thuế TNCN quý theo mẫu 02/KK-TNCN nhưng cty em không có nhân viên nào có mức thu nhập trên 4tr nên không phải nộp thuế nên khi làm tơ khai em chỉ điền vào chỉ tiêu 08 (Tổng số lao động trong kỳ) và chỉ tiêu 09 (Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ), mấy chỉ tiêu còn lại em để trống. Không biết như vậy có đúng không nữa? Anh, chị nào đã làm qua rồi, giúp em với. Em chân thành cảm ơn.


Ủa sao không làm theo tháng mà lại làm theo quý vậy ?
Vào chương trình HTKKT, chọn Thuế TNCN, chọn TK-TNCN Mẫu 02/KK-TNCN và sau đó nhấn F1 để xem hướng dẫn.

Từ chỉ tiêu số 9 đến 13 nếu có thì ghi, không thì bỏ trống

Trích nguyên văn:
Phần A. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có ký hợp đồng lao động

Chỉ tiêu [08] Tổng số lao động trong kỳ: là tổng số lao động (số người thực tế được trả lương) mà đơn vị ký hợp đồng lao động, đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được trả lương trong quý kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.

Chỉ tiêu [09] Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả thu nhập đã chi trả cho cá nhân ký hợp đồng lao động

Chỉ tiêu [10] Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ: là số lao động có thu nhập tính thuế (Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học)

Đối với kỳ khai thuế quý, số lao động thuộc diện khấu trừ thuế là số người có thu nhập tính thuế trong quý, kể cả trường hợp lao động đã thôi việc trong quý đó.


Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cơ quan chi trả thu nhập tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập tính thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân.

Chỉ tiêu [11] - Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ: là tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập.

Chỉ tiêu [12] - Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ: là tổng số người phụ thuộc được giảm trừ của lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Đối với kỳ khai thuế quý là số người thực tế được giảm trừ trong quý kể cả trường hợp người phụ thuộc không còn được tính giảm trừ tính đến thời điểm lập tờ khai.

Chỉ tiêu [13] - Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ: là tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của lao động có thu nhập tính thuế theo biểu thuế suất luỹ tiến từng phần

Minh họa :
Tổng số lao động trong kỳ [08] Người 29
Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ [09] VNĐ 101.568.546
Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ [10] Người 7
Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ [11] VNĐ 42.794.984
Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ [12] Người 7
Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [13] VNĐ 720.233

HUE2007
19-07-2011, 06:15 PM
[Kế Toán Già Gân]Ủa sao không làm theo tháng mà lại làm theo quý vậy ?
Vào chương trình HTKKT, chọn Thuế TNCN, chọn TK-TNCN Mẫu 02/KK-TNCN và sau đó nhấn F1 để xem hướng dẫn.

Trong HTKKT mục Hướng dẫn thực hiện chức năng kê khai thuế TNCN có hướng dẫn :
"Trường hợp Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế và nộp thuế theo quý. "

Thân

Dunghd
19-07-2011, 06:15 PM
Đọc xong hướng dẫn mà mình vẫn cảm thấy mơ hồ quá, các bạn có thể giải thích giùm chỉ tiêu số 10
Chỉ tiêu [10] Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ: là số lao động có thu nhập tính thuế (Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học)
Cac khoản giảm trừ gia cảnh này có bao gồm người phụ thuộc ko các bạn?

HUE2007
19-07-2011, 06:15 PM
Cac khoản giảm trừ gia cảnh này có bao gồm người phụ thuộc ko các bạn? -> Có

honghanhbt
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Dunghd
Đọc xong hướng dẫn mà mình vẫn cảm thấy mơ hồ quá, các bạn có thể giải thích giùm chỉ tiêu số 10
Chỉ tiêu [10] Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ: là số lao động có thu nhập tính thuế (Thu nhập tính thuế là thu nhập còn lại của cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng góp bảo hiểm bắt buộc, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học)
Cac khoản giảm trừ gia cảnh này có bao gồm người phụ thuộc ko các bạn?


Ban cộng tổng những người Sau khi trừ đi tất cả những gì được phép trừ khi tính thu nhập chịu thuế (kể cả khoản giảm trừ gia cảnh) mà vẫn còn thu nhập chịu thuế (kết quả >0)

nostarwhere24
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi honghanhbt
Ban cộng tổng những người Sau khi trừ đi tất cả những gì được phép trừ khi tính thu nhập chịu thuế (kể cả khoản giảm trừ gia cảnh) mà vẫn còn thu nhập chịu thuế (kết quả >0)


Chỉ tiêu 11: Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ - là tổng số tiền lương của họ khi đã trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc rồi ah?

nostarwhere24
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nostarwhere24
Chỉ tiêu 11: Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ - là tổng số tiền lương của họ khi đã trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc rồi ah?


Cả nhà đâu hết rồi? k ai giúp e ah? :wall::wall::wall:

wrong
19-07-2011, 06:15 PM
Bạn nên phân biệt giữa thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế là tất cả các khoản thu nhập chi trả cho NLĐ, chưa trừ khoản nào cả

Thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản được giảm trừ khi tính thuế (bao gồm các loại bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh)

Vậy chỉ tiêu 11 là thu nhập chịu thuế

mrhung
19-07-2011, 06:15 PM
Bạn tìm công văn số: 778/TCT-TNCN ngày 09/3/2009 của Tổng cục thuế, ở trong đó họ hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN rất chi tiết.
Để tính được thuế TNCN bạn nên phân biệt như sau:
Tổng thu nhập, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế.

nostarwhere24
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi wrong
Bạn nên phân biệt giữa thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế là tất cả các khoản thu nhập chi trả cho NLĐ, chưa trừ khoản nào cả

Thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản được giảm trừ khi tính thuế (bao gồm các loại bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh)

Vậy chỉ tiêu 11 là thu nhập chịu thuế


Hic, nếu nói như thế thì mình chẳng thấy dòng nào đề là thu nhập tính thuế hết, hic, toàn thấy thu nhập chịu thuế đấy chứ?:wall::wall:

wrong
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi nostarwhere24
Hic, nếu nói như thế thì mình chẳng thấy dòng nào đề là thu nhập tính thuế hết, hic, toàn thấy thu nhập chịu thuế đấy chứ?:wall::wall:


Bạn xem chỉ tiêu 10 ấy, nó định nghĩa về thu nhập tính thuế đây mừ...

Mà tớ có CV mà bạn MrHung, down ở link sau nhé
http://www.vtca.vn/Chitietvanbanphap...N/Default.aspx (http://www.vtca.vn/Chitietvanbanphapluat/tabid/10804/ArticleID/109131/tid/10941/language/vi-VN/Default.aspx)

Hic, tớ bị giới hạn file nên ko up lên được

tuanloan
19-07-2011, 06:15 PM
Em cũng đang làm TKTTNCN các bác xem em làm như thế này có đúng không nhé
Cty có 6 lao động: 5ng lương 2.500.000đ
1ng lương 4.800.000đ và ng này có 3ng phụ thuộc em kê như thế này các bác xem hộ em nhé
8: 6
9:17.300.000
10:
11: 4.800.000
12:3

wrong
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi tuanloan
Em cũng đang làm TKTTNCN các bác xem em làm như thế này có đúng không nhé
Cty có 6 lao động: 5ng lương 2.500.000đ
1ng lương 4.800.000đ và ng này có 3ng phụ thuộc em kê như thế này các bác xem hộ em nhé
8: 6
9:17.300.000
10:
11: 4.800.000
12:3


bạn ko nói rõ 2.5 tr của mọi người là lương ntn, là thu nhập chịu thuế hay thu nhập tính thuế, bảo hiểm của mọi người nộp ntn?

huongkt2008
19-07-2011, 06:15 PM
Công văn số 778/TCT-TNCN ngày 09/03/2009 của Tổng cục Thuế hướng dẫn khai tờ khai thuế TNCN.
Bạn có thể download tại đây (http://legal.khaitri.vn/Index.asp?Act=View&Doc=66436&Pro=12&Tree=51)

hoakhoila
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi mrhung
Bạn tìm công văn số: 778/TCT-TNCN ngày 09/3/2009 của Tổng cục thuế, ở trong đó họ hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN rất chi tiết.
Để tính được thuế TNCN bạn nên phân biệt như sau:
Tổng thu nhập, thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế.


Mình đọc rồi nhưng mình vẫn chưa hiểu chi tiêu [12] là tổng số người phụ thuộc của người bị tính thuế hay là tổng số người có người phụ thuộc??????????

hoakhoila
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi wrong
bạn ko nói rõ 2.5 tr của mọi người là lương ntn, là thu nhập chịu thuế hay thu nhập tính thuế, bảo hiểm của mọi người nộp ntn?


ý của bạn Tuanloan là cty chi có một người 4.800.000 là thuộc diện khê khai thuế TNCN đó. nhưng do có người phụ thuộc nên k đóng thuế đó mà theo mình nghĩ bạn Tuanloan điền bào biểu đúng rồi đó bạn, còn ý của bạn thì sao?

Lysa
19-07-2011, 06:15 PM
huhu cả nhà ai có mẫu 02/KK-TNCN gởi gấp cho em với, đến giờ này em vẫn chưa kê khai quý 1 vì em nhầm giãn thì khỏi khai luôn. Em đang dùng phần mềm khai thuế 1.3.1 chứ ko phải 2.0 nên ko có mẫu. Cho em hỏi với, tải phần mềm 2.0 về thì có ảnh hưởng gì đến 1.3.1 không? Dữ liệu cũ có mất ko? Em đang phân vân ko biết tính sao đây ạ. Cảm ơn cả nhà trước. (Email: lysa1012@yahoo.com)

mrhung
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Lysa
huhu cả nhà ai có mẫu 02/KK-TNCN gởi gấp cho em với, đến giờ này em vẫn chưa kê khai quý 1 vì em nhầm giãn thì khỏi khai luôn. Em đang dùng phần mềm khai thuế 1.3.1 chứ ko phải 2.0 nên ko có mẫu. Cho em hỏi với, tải phần mềm 2.0 về thì có ảnh hưởng gì đến 1.3.1 không? Dữ liệu cũ có mất ko? Em đang phân vân ko biết tính sao đây ạ. Cảm ơn cả nhà trước. (Email: lysa1012@yahoo.com)


Bạn down về cài để chạy đi, ko mất dữ liệu cũ đâu, nếu bạn muốn yên tâm thì copy datafile rồi paste vào đâu đó cho chắc ăn.

buithimynga
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi tuanloan
Em cũng đang làm TKTTNCN các bác xem em làm như thế này có đúng không nhé
Cty có 6 lao động: 5ng lương 2.500.000đ
1ng lương 4.800.000đ và ng này có 3ng phụ thuộc em kê như thế này các bác xem hộ em nhé
8: 6
9:17.300.000
10:
11: 4.800.000
12:3


vì thu nhập 1ng = 4.800.000, có 3 ng phụ thuộc, sau khi giảm trừ thì thu nhập tính thuế của ng này = 0 nên không phải khấu trừ thuế (không thuộc diện khấu trừ thuế):
8: 6
9:17.300.000
10: 0
11: 0
12: 3
13: 0

kimanhle
19-07-2011, 06:15 PM
Cho em hỏi, nếu công ty có 5 lao động, chỉ có 1 người lương 4tr, còn lại lương < 2tr thì có phải làm tờ khai thuế TNCN ko?

phamthuminh
19-07-2011, 06:15 PM
[QUOTE=Kế Toán Già Gân;490190]Ủa sao không làm theo tháng mà lại làm theo quý vậy ?
Vào chương trình HTKKT, chọn Thuế TNCN, chọn TK-TNCN Mẫu 02/KK-TNCN và sau đó nhấn F1 để xem hướng dẫn.

Từ chỉ tiêu số 9 đến 13 nếu có thì ghi, không thì bỏ trống

Anh à, theo e biết thì tuỳ công ty có thể chọn khai báo thuế TNCN theo tháng hoặc quý mà.
Quý vừa rồi cty e quên không nộp tờ khai thuế TNCN, vậy đến thời điểm này mà nộp thì có bị phạt không và phạt có nhiều tiền không vậy anh

wrong
19-07-2011, 06:15 PM
dù phải nộp 1 xu cũng phải làm tờ khai thuế TNCN và nộp. Muốn trốn kê khai và chậm nộp hả? chuẩn bị tiền phạt đi

mrhung
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi tuanloan
Em cũng đang làm TKTTNCN các bác xem em làm như thế này có đúng không nhé
Cty có 6 lao động: 5ng lương 2.500.000đ
1ng lương 4.800.000đ và ng này có 3ng phụ thuộc em kê như thế này các bác xem hộ em nhé
8: 6
9:17.300.000
10:
11: 4.800.000
12:3


Chỉ tiêu 8;9;11;12 bạn làm đúng rồi đấy, còn chỉ tiêu 10 bản phải ghi là 1 người mới đúng.

Lysa
19-07-2011, 06:15 PM
[vì thu nhập 1ng = 4.800.000, có 3 ng phụ thuộc, sau khi giảm trừ thì thu nhập tính thuế của ng này = 0 nên không phải khấu trừ thuế (không thuộc diện khấu trừ thuế):
8: 6
9:17.300.000
10: 0
11: 0
12: 3
13: 0 ]

[Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi tuanloan
Em cũng đang làm TKTTNCN các bác xem em làm như thế này có đúng không nhé
Cty có 6 lao động: 5ng lương 2.500.000đ
1ng lương 4.800.000đ và ng này có 3ng phụ thuộc em kê như thế này các bác xem hộ em nhé
8: 6
9:17.300.000
10:
11: 4.800.000
12:3
Chỉ tiêu 8;9;11;12 bạn làm đúng rồi đấy, còn chỉ tiêu 10 bản phải ghi là 1 người mới đúng. ]

Mỗi người chỉ cách làm mỗi khác, làm em hồ đồ mất rồi, huhu .....

cuchipyeu
19-07-2011, 06:15 PM
Các báccho em hỏi chút. Công ty em mới thành lập năm 2008, chưa có nhân viên nào được tham gia đóng bảo hiểm (kể cả xếp), (Công ty em có tất cả 10 nhân viên). Vậy em có phải nộp tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân ko? hàng tháng em có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân ko?

cuchipyeu
19-07-2011, 06:15 PM
cho em hỏi thêm nữa, Công ty em chưa ký hợp đồng lao động dài hạn mà chỉ ký hợp đồng thời vụ với người lao động thôi thì có phải đóng bảo hiểm ko? nếu phải nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng thì từ tháng 1 đến giờ em chưa nộp, bây giờ mới nộp có sao ko các bác. Các đại ca chỉ bảo giúp em với, em là kế toán mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm, mong được chỉ giáo.
Cảm ơn các bác nhiều!

tiuboiboi
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi cuchipyeu
Các báccho em hỏi chút. Công ty em mới thành lập năm 2008, chưa có nhân viên nào được tham gia đóng bảo hiểm (kể cả xếp), (Công ty em có tất cả 10 nhân viên). Vậy em có phải nộp tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân ko? hàng tháng em có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân ko?


TH bạn giống mình ghê nhỉ cty mình cũng thành lập năm 2008 nè và chưa tham gia đóng BH cho nv nào cả kể cả sếp lun. Cty mình lại k có nv nào đc trên 3tr hết ah, nhưng mình vẫn phải nộp tờ khai thuế TNCN, còn phần bảo hiểm cty k đóng, bảo hiểm kiểm tra bắt truy thu, bạn k tham gia bảo hiểm nếu lương rơi vào TH đóng thuế TNCN thì k dc trừ phần bảo hiểm ra thì nộp thuế cho Nhà nứơc nhiều thui.

tiuboiboi
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi cuchipyeu
cho em hỏi thêm nữa, Công ty em chưa ký hợp đồng lao động dài hạn mà chỉ ký hợp đồng thời vụ với người lao động thôi thì có phải đóng bảo hiểm ko? nếu phải nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng thì từ tháng 1 đến giờ em chưa nộp, bây giờ mới nộp có sao ko các bác. Các đại ca chỉ bảo giúp em với, em là kế toán mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm, mong được chỉ giáo.
Cảm ơn các bác nhiều!


HĐLĐ thời vụ dưới 3 tháng thì k đóng BH nhưng nếu trên 500.000đ thì phải nộp thuế TNCN rồi. Mà phần này cũng giống mình lun nhỉ mình cũng chưa nộp tờ khai thuế tNCN lun tháng 4 vừa rồi mình mới nộp ah, mà chẳng thấy CQT nói năng gì cả. Ui dào lo wé đê k bít có phạt k nữa.

tiuboiboi
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Mỗi người chỉ cách làm mỗi khác, làm em hồ đồ mất rồi, huhu .....

Nếu k biết theo anh chị nào thì tại sao bạn k lên phòng tuyên truyền hỗ trợ mà hỏi nhỉ?^^
Nếu bạn có câu trả lời rồi nhớ post lên nhé vì mình cũng đang thắc mắc đây. Hi`

cuchipyeu
19-07-2011, 06:15 PM
cảm ơn bác tiuboiboi nhiều. bác cho em hoi luôn thế bây giờ mình nộp tờ khai theo tháng hay theo quý nhỉ?

lgmphuong2109
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi cuchipyeu
cảm ơn bác tiuboiboi nhiều. bác cho em hoi luôn thế bây giờ mình nộp tờ khai theo tháng hay theo quý nhỉ?


Tớ cũng thắc mắc câu hỏi này ko biết nộp theo tháng hay quý huhu

cuchipyeu
19-07-2011, 06:15 PM
cảm ơn bác tiuboiboi nhiều. bác cho em hoi luôn thế bây giờ mình nộp tờ khai theo tháng hay theo quý nhỉ? mà bác bảo hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng thì không phải đóng bảo hiểm nhưng nếu trên 500.000 đồng thì phải nộp thuế TNCN nghĩa là trường hợp nếu người lao động thời vụ ko tham gia bảo hiểm thì mức lương từ 500.000 đồng đã phải nộp thuế TNCN rồi ạ?

cuchipyeu
19-07-2011, 06:15 PM
ko bác nào trả lời hộ em à?

tiuboiboi
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi cuchipyeu
cảm ơn bác tiuboiboi nhiều. bác cho em hoi luôn thế bây giờ mình nộp tờ khai theo tháng hay theo quý nhỉ? mà bác bảo hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng thì không phải đóng bảo hiểm nhưng nếu trên 500.000 đồng thì phải nộp thuế TNCN nghĩa là trường hợp nếu người lao động thời vụ ko tham gia bảo hiểm thì mức lương từ 500.000 đồng đã phải nộp thuế TNCN rồi ạ?Người lao động nào lại k muốn tham gia bảo hiểm bạn đó là quyền lợi của họ mà và bảo hiểm bây giờ là bắt buộc ah, nếu sau này bảo hiểm kiểm tra thấy DN k đóng BH cho người lao động thì sẽ truy thu nhưng TH lao động thời vụ dưới 3 tháng thì cty dc phép k đóng bảo hiểm cho họ vì là lương khoán bạn cứ khoán cho họ là tiền lương đó đã bao gồm bảo hiểm lun rồi. VÀ nếu lương của họ trên 500.000 thì theo qui định thuế tNCN là phải nộp thuế rồi.

tiuboiboi
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi cuchipyeu
Các báccho em hỏi chút. Công ty em mới thành lập năm 2008, chưa có nhân viên nào được tham gia đóng bảo hiểm (kể cả xếp), (Công ty em có tất cả 10 nhân viên). Vậy em có phải nộp tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân ko? hàng tháng em có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân ko?


Bạn à tờ khai đăng ký mã số thuế bắt buộc phải nộp đó dù họ k tới mức lương đóng thuế. Nếu cty bạn k có ai có mức lương đến qui định phải đóng thuế htì bạn nộp tờ khai theo quí còn ngược lại thì nộp theo tháng nha bạn.

cuchipyeu
19-07-2011, 06:15 PM
cảm ơn bác tiuboiboi nhiều

LELAN ANH
19-07-2011, 06:15 PM
Em chào các bác.
Em mới đăng ký mã số thuế TNCN cho công ty nhưng em nghĩ là với mức lương của mọi người trong công ty em thì chưa ai phải nộp thuế TNCN nên em ko làm tờ khai thuế TNCN hàng tháng. Như thế có đúng ko các bác? nếu bắt buộc phải làm thì các bác bảo em với nhé để em còn làm trong tháng 8 này. Và hạn nộp tờ khai là ngày bao nhiêu hàng tháng?

thanhhung7879
19-07-2011, 06:15 PM
Theo em được biết: nếu thu nhập của nhân viên dưới 4tr đồng thì mình chỉ đăng ký MST thôi còn tờ khai không phải nộp, từ đầu năm đến giờ bên công ty em đâu có nộp đâu. Không biết như vậy có đúng ko cả nhà.:wall:

qh2009
19-07-2011, 06:15 PM
Cả nhà ơi, ai có bản full của HTKK TNCN 2.2 cho em với. E dowload ở TNCNonline.com.vn về nhưng ko sử dụng được.

Có cách nào ko? Giúp e với

whiterose131
19-07-2011, 06:15 PM
cho em hỏi 1 chút. Cquan em đã được trả kết quả đăng ký MST qua mạng. Bây giờ em muốn
- Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mọi người thì phải kê khai theo mẫu nào? Có phải làm bảng tổng hợp như khi đăng ký cấp mã số thuế ko?
- Báo cáo thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo tháng hay theo quý? Lập theo biểu mẫu nào?

aoden
19-07-2011, 06:15 PM
Các bác cho em hỏi. Công ty em phải đóng thuế tncn là 350nghìn, vậy phải lập tờ khai 02/kk-tncn theo quý phải ko ạ? Vậy khi nộp thuế tncn vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì cần những chứng từ gì. Em có hỏi cơ quan thuế họ bảo khi nộp thuế phải có tờ khai nhưng cty nộp theo thuế theo tháng mà tờ khai lại lập theo quý nên em ko hiểu. Vậy tờ khai kèm theo là tờ khai gì? Các bác giúp em với em là lính mới nên mù mờ lắm.

akinokaori
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi aoden
Các bác cho em hỏi. Công ty em phải đóng thuế tncn là 350nghìn, vậy phải lập tờ khai 02/kk-tncn theo quý phải ko ạ? Vậy khi nộp thuế tncn vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản qua ngân hàng thì cần những chứng từ gì. Em có hỏi cơ quan thuế họ bảo khi nộp thuế phải có tờ khai nhưng cty nộp theo thuế theo tháng mà tờ khai lại lập theo quý nên em ko hiểu. Vậy tờ khai kèm theo là tờ khai gì? Các bác giúp em với em là lính mới nên mù mờ lắm.


Theo quy định là nếu tiền thuế phát sinh 1 tháng dưới 5triệu đồng thì công ty bạn có thể lập tờ khai và nộp thuế theo quý, còn nếu bạn vẫn muốn kê khai và nộp theo tháng thì bên thuế cũng không bắt bẻ j đâu, nhưng trường hợp ngược lại thì không được đâu nhé!
Còn nộp thuế bằng tiền mặt hay chuyển khoản thì bạn nộp theo mẫu giấy nộp tiền vào NSNN theo Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC nhé! Nếu nộp tiền mặt thì nộp thẳng vào KBNN và cần 3 bản, còn chuyển khoản thì cần 4 bản.

aoden
19-07-2011, 06:15 PM
Cám ơn bác akinokaori nhiều:thanx:. Bác cho em hỏi thêm, nộp thuế bằng chuyển khoản cần những chứng từ gì ngoài giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu c1-02/NS. Em đang cần gấp lắm:005:

thuongdong
19-07-2011, 06:15 PM
cho mình hỏi từ đầu năm đến nay do chưa xong việc xin MST và giảm trừ gia cảnh cho nhân viên nên mình quên nộp tờ khai thuế TNCN, vậy có ảnh hưởng gì không?có bị phạt gì không?

Nguyen Bao Chau
19-07-2011, 06:15 PM
Cho mình hỏi chút là hàng tháng hoặc hàng quý chỉ cần nộp mẫu kê khai 02/KK-TNCN thôi ah. Còn danh sách mỗi người phải nộp thuế bao nhiêu thì sao? Làm sao để cơ quan thuế biết những ai đóng và mỗi người đóng bao nhiêu? Có phải là cái này kê khai lúc quyết toán năm ko?

hoanglocdn
19-07-2011, 06:15 PM
Em muon hoi neu cong ty minh khong co nguoi nao co tu nhap tren 4 trieu thi co lam to khai thue tncn hang thang ko?hay la doi den cuoi nam moi quyet toan mot lan? cac anh chi nao biet giup em voi nhe.em dang rat thac mac ve van de nay

hvinh
19-07-2011, 06:15 PM
Cty em bên ngành xây dựng, lương của BPQL thì có một ít người lương >4tr nhưng tính giảm trừ gia cảnh thì không phải nộp thuế nữa.Nhưng còn công nhân thuê ngày thì trả cho họ khoảng 1,5 tr/tháng, những số này phải trừ lại 10% theo luật rồi. Như vậy cty em nên kê khai thuế TNCN theo tháng hay là theo quý.
Cho em hỏi chút nữa nhé: Khi mua đất (đất trong vườn họ tự khai thác và bán cho mình)để làm đường thì có khấu trừ lại thuế của họ 10% hay không?

ke84thanhtung
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân
Ủa sao không làm theo tháng mà lại làm theo quý vậy ?
Vào chương trình HTKKT, chọn Thuế TNCN, chọn TK-TNCN Mẫu 02/KK-TNCN và sau đó nhấn F1 để xem hướng dẫn.

Từ chỉ tiêu số 9 đến 13 nếu có thì ghi, không thì bỏ trống


Minh họa :
Tổng số lao động trong kỳ [08] Người 29
Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ [09] VNĐ 101.568.546
Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ [10] Người 7
Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ [11] VNĐ 42.794.984
Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ [12] Người 7
Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [13] VNĐ 720.233

ke84thanhtung
19-07-2011, 06:15 PM
Chào các bạn..Mình không hiểu bạn tính ở chỉ tiêu [13]: 720.233 như thế nào? Rổi chỉ tiêu {10} là 7 người, 7 người này ý là 7 người này có mức lương trên 4tr cộng lại là 42.794.984. và trong 7 người này hay là 1 người mình hok hiểu, và chỉ tiêu {12} thì cột người phụ thuộc là 7 người. Nếu Mình hiểu thì mình làm như thế này bạn coi sao. Cty bạn có 29 người, trong do 7 người hương tổng là 42.794.984 hay là chỉ 1 người

Võ Thị Vân Anh
19-07-2011, 06:15 PM
Ủa theo công văn 2970 thì những công ty ma không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa nộp tờ khai thuế mà, phải không các bạn!

girl
19-07-2011, 06:15 PM
ko phát sinh thuế TNCN nhưng vẫn nộp tờ khai thuế theo quý

ngaptm
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi girl
ko phát sinh thuế TNCN nhưng vẫn nộp tờ khai thuế theo quý


cuối năm mới nộp chứ bạn, còn nộp theo quý là khi tổng số thuế TNCN < 5tr. mà :confused:

dht
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi girl
ko phát sinh thuế TNCN nhưng vẫn nộp tờ khai thuế theo quýTrích Công văn 2970/TCT-TNCN:

Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

Trích Thông tư 84/2008/TT-BTC:

”Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai theo quí. Thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quí sau.”

Như vậy nếu không có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải làm tờ khai theo quý

minhanhh
19-07-2011, 06:15 PM
em làm kế toán mà chỉ toàn làm chân sai vặt thôi nên chẳng biết gì nhiều . có ai nhiệt tình chỉ giúp cho em cách làm báo cáo tài chính và kê khai thuế cuối tháng cái

chin su
19-07-2011, 06:15 PM
các anh các chị ơi cho em hỏi chút. em chưa nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc vậy quý này em kê khai Thuế TNCN thì có được tạm khấu trừ không vậy?tại công ty em có 1 người thu nhập trên 4tr mà có 2 người phụ thuộc nếu tính 2 người phụ thuộc đó thì họ không phải nộp thuế. các anh các chị trả lời giùm em sơm nhé, em cảm ơn nhiều nhiều!!

Ngatlantim
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dht
Trích Công văn 2970/TCT-TNCN:

Trường hợp trong tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tạm thời chưa phải khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

Trích Thông tư 84/2008/TT-BTC:

”Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai theo quí. Thời hạn nộp tờ khai theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quí sau.”

Như vậy nếu không có phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải làm tờ khai theo quý


Em thấy mọi người bàn luận về vấn đề này sôi nổi quá nên cũng góp vài ý kiến mà bản thân vừa thu được: Hôm qua em vừa đi nộp tờ khai thuế TNCN trên Cục thuế Hà Nội, bên nhận tờ khai nói rằng: nếu doanh nghiệp chưa có nhân viên nào có thu nhập tới mức phải nộp thuế (4 tr) thì tạm thời không phải nộp tờ khai cả theo tháng và theo quý. Và em cũng có về tìm đọc công văn mới có của Tổng cục thuế CV2970/TCT-TNCN về vấn đề này và thấy: Doanh nghiệp nào mà tất cả nhân viên không có ai tới mức lương 4 triệu/ tháng thì chưa phải nộp tờ khai thuế TNCN cả theo tháng và theo quý, còn doanh nghiệp nào có nhân viên có mức lương tới mức phải khấu trừ để nộp thuế mà tổng số thuế đã khấu trừ trong tháng của các nhân viên này dưới 5 triệu thì được phép nộp tờ khai theo quý

lamtientung
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi chin su
các anh các chị ơi cho em hỏi chút. em chưa nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc vậy quý này em kê khai Thuế TNCN thì có được tạm khấu trừ không vậy?tại công ty em có 1 người thu nhập trên 4tr mà có 2 người phụ thuộc nếu tính 2 người phụ thuộc đó thì họ không phải nộp thuế. các anh các chị trả lời giùm em sơm nhé, em cảm ơn nhiều nhiều!!


- Thu nhập từ tiền lương, tiền công cá nhân cư trú trên 4tr phải kê khai GTGC thì mới được giảm trừ năm 2009 nộp chậm một chút chắc vẫn được, vì hồ sơ GTGC hoãn nộp cho CQT chậm nhất đến 31/12/2009. Còn sau khi GTGC mà không có số thuế TNCN phải nộp thì tạm thời chưa phải kê khai bạn ạ; đã có công CVHD của CQT( CV2970).

ke84thanhtung
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ánh Tuyết
Em đang lam tờ khai thuế TNCN quý theo mẫu 02/KK-TNCN nhưng cty em không có nhân viên nào có mức thu nhập trên 4tr nên không phải nộp thuế nên khi làm tơ khai em chỉ điền vào chỉ tiêu 08 (Tổng số lao động trong kỳ) và chỉ tiêu 09 (Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ), mấy chỉ tiêu còn lại em để trống. Không biết như vậy có đúng không nữa? Anh, chị nào đã làm qua rồi, giúp em với. Em chân thành cảm ơn.


Bạn tính [11]: 42.794.984 bằng cách nào vậy?

myname226
19-07-2011, 06:15 PM
Chào cả nhà,
Mình mới làm kế toán nên không hiểu hết luật thuế.
Mọi người cho mình biết, nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng thì bao giờ hết hạn.

TLX
19-07-2011, 06:15 PM
theo tháng thì là chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo.
Nhân đây cho mình hỏi, cty mình đăng ký là cty cổ phần, thực chất là 3 sếp chung tiền mở cty. hàng tháng trả lương cho nhân viên, còn các sếp như thế nào thì mình ko biết. vậy kê vào chỉ tiêu [09] có cộng cả lương của 3 sếp vào ko? nếu có cứ cộng số nào đó (< 4triệu:047:) có được ko?

lamtientung
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi TLX
theo tháng thì là chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo.
Nhân đây cho mình hỏi, cty mình đăng ký là cty cổ phần, thực chất là 3 sếp chung tiền mở cty. hàng tháng trả lương cho nhân viên, còn các sếp như thế nào thì mình ko biết. vậy kê vào chỉ tiêu [09] có cộng cả lương của 3 sếp vào ko? nếu có cứ cộng số nào đó (< 4triệu:047:) có được ko?


- Cơ sở để tính thuế TNCN còn phụ thuộc vào cả điều lệ của CTy nữa, lương cá sáng lập viên, giám đốc được trả thế nào, hợp đồng lao động làm sao, có thể phải nộp thuế TNCN theo hình thức đầu tư vốn do phân chia lợi nhuận, còn không tính bình thường nếu có trả lương, cá khoản như lương

lemai80
19-07-2011, 06:15 PM
cho mình hỏi nếu 1 người có mức lương 4.800.000đ nhưng ko có người phụ thuộc thì lúc đó ghi như thế nào. Trả lời dùm mình nhé, cảm ớn nhiều.

lamtientung
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lemai80
cho mình hỏi nếu 1 người có mức lương 4.800.000đ nhưng ko có người phụ thuộc thì lúc đó ghi như thế nào. Trả lời dùm mình nhé, cảm ớn nhiều.


- Bạn xác định người nước ngoài đó là cá nhân cư trú hay không cư trú, nếu là cư trú thì tính như mọi người hưởng tiền lương, tiền công bình thường áp theo biểu luỹ tiến từng phần

dong binh
19-07-2011, 06:15 PM
Moi nguoi giup em fai giai quyet vu nay the nao?
em moi vao lam cty nay (cung la linh moi), cty hoat dong tu thang 3/2008 den nay. Tuy chi co 5 nhan vien thoi nhung chua 1 lan lam bao cao thue tncn (Trong 5 nguoi chi co 1 nguoi thuoc dien chiu thue tncn).
Bay gio da la thang 12/09 roi, vay em fai bat dau lam bc tu thang nao?
Em dinh lam theo qui co duoc khong? bay gio qui 3 cung da tre. co bi phat khong?

cam on nhieu.

tuyenlam
19-07-2011, 06:15 PM
trong to khai khau tru thue tncn o [11] tính nhu the nao, cho minh vi du minh hoa. cam on cac ban

tuyenlam
19-07-2011, 06:15 PM
cho minh biet cach tinh trong to khai thue TNCN [11] tinh nhu the nao, cho minh vi du minh hoa luon nhe. cam on

nhatquangbl
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân
Ủa sao không làm theo tháng mà lại làm theo quý vậy ?
Vào chương trình HTKKT, chọn Thuế TNCN, chọn TK-TNCN Mẫu 02/KK-TNCN và sau đó nhấn F1 để xem hướng dẫn.

Từ chỉ tiêu số 9 đến 13 nếu có thì ghi, không thì bỏ trống


Minh họa :
Tổng số lao động trong kỳ [08] Người 29
Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ [09] VNĐ 101.568.546
Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ [10] Người 7
Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ [11] VNĐ 42.794.984
Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ [12] Người 7
Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [13] VNĐ 720.233


Bạn có thể nói rỏ cách tính được không?Mình ko hiểu lắm về chỉ tiêu 13
Bạn có thể cho Mình mot vi du và khai thử được không?
Cảm ơn Bạn nhiều

tranhuong1584
19-07-2011, 06:15 PM
mình đã đọc hướng dẫn kê khai thuế TNCN ở phần hỗ trợ kê khai rồi nhưng vẫn không hiểu lắm. thấy các bạn giới thiệu công văn số 778/TCT nhưng mình tìm không đc. Bạn nào có không cho mình xin với.

tobe001
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ánh Tuyết
Em đang lam tờ khai thuế TNCN quý theo mẫu 02/KK-TNCN nhưng cty em không có nhân viên nào có mức thu nhập trên 4tr nên không phải nộp thuế nên khi làm tơ khai em chỉ điền vào chỉ tiêu 08 (Tổng số lao động trong kỳ) và chỉ tiêu 09 (Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ), mấy chỉ tiêu còn lại em để trống. Không biết như vậy có đúng không nữa? Anh, chị nào đã làm qua rồi, giúp em với. Em chân thành cảm ơn.


Nếu công ty bạn tất cả lao động đều có ký hợp đồng lao động và không có nhân viên nào có mức thu nhập trên 4 tr( chưa trừ các khoản giảm trừ ) thì bạn chỉ cần làm báo cáo quý và chỉ điền vào chỉ tiêu 08 và 09 như bạn đã làm là đúgn rồi đó .

Nguyenkimhoan
19-07-2011, 06:15 PM
Xin hoi cac ban, cty minh co 8 lao dong nh­ng chØ co 1 lao däng la khong co ma so thue TNCN, thi co phai lam bao cao xuong muc B: Thu nhap tu tien cong, tien thu lao cua ca nhan khong ky hop dong lao dong khong ,ban nao biet cho minh biet voi. Xin chan than cam on

thuytrang2012
19-07-2011, 06:15 PM
chào bạn!
mình đã từng làm tờ khai quyết toán thuế mẫu 02 rồi
nếu công ty bạn không có ai lương trên 4triệu thì bạn kê khai theo mẫu này và chỉ cần kê số nhân công và tiền lương nhưn bạn đã nói thôi.
nhưng bạn lên nhớ rằng nếu bên bạn có ai đó phải nộp tiền thuế thì bạn phẩi kê khai theo mẫu 01 theo thang nha.
Chúc bạn luôn vui vẻ trong công việc!

thuytrang2012
19-07-2011, 06:15 PM
(Xin hoi cac ban, cty minh co 8 lao dong nh­ng chØ co 1 lao däng la khong co ma so thue TNCN, thi co phai lam bao cao xuong muc B: Thu nhap tu tien cong, tien thu lao cua ca nhan khong ky hop dong lao dong khong ,ban nao biet cho minh biet voi. Xin chan than cam on).
chào bạn!
vi sao người đó làm ở công ty ban nhưng chưa có mã số thuế cá nhân sao bạn không kê khai cho ho?

thao2288
19-07-2011, 06:15 PM
khi một đơn vị làm đại lý cho công ty của mình thì 2 cách viết hoá đơn đỏ đúng ko:
cách 1: viết trực tiếp cho khách hàng ko qua đại lý
cách 2: viết cho đại lý rồi từ đại lý mới đưa cho khách hàng.
hãy cho mình biết cách viết hóa đơn mỗi cách . thanks

thao2288
19-07-2011, 06:15 PM
sao nhiều khi mình đăng nhập vào mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân trong phần mềm kê khai thuế lại nhưng lại hiện chữ chưa có năm tài chính là sao zị ta.

nalethanh88
19-07-2011, 06:15 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Ánh Tuyết
Em đang lam tờ khai thuế TNCN quý theo mẫu 02/KK-TNCN nhưng cty em không có nhân viên nào có mức thu nhập trên 4tr nên không phải nộp thuế nên khi làm tơ khai em chỉ điền vào chỉ tiêu 08 (Tổng số lao động trong kỳ) và chỉ tiêu 09 (Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ), mấy chỉ tiêu còn lại em để trống. Không biết như vậy có đúng không nữa? Anh, chị nào đã làm qua rồi, giúp em với. Em chân thành cảm ơn.


Làm như vậy là đúng rồi đấy bạn:015:

thuhahb
19-07-2011, 06:15 PM
sao mọi người vẫn làm theo mẫu cũ nhỉ, mẫu mới làm gì có chỉ tiêu "tổng số lao động" đâu? khó hỉu quá

quangchinh78
19-07-2011, 06:15 PM
Cty e có 09 nhân viên, ít lắm. Các bác cho e hỏi, tiền trợ cấp cho nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm (Lúc NV bị tai nạn giao thông), tiền phụ cấp ăn trưa cho nhân viên có bị đánh thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên đó ko ạ? Nếu có thì thật tàn nhẫn!