PDA

View Full Version : Tính thu nhập tăng thêm để trả cho cán bộ công nhân viênp.nguyen hung
15-07-2011, 04:51 AM
Cơ quan mình chuẩn bị thực hiện Tự chủ về tài chính theo NĐ 43/2006/CP nhưng việc tính thu nhập tăng thêm để trả cho cán bộ viện chức, khó quá. Nhờ các bạn và Ban Quản trị bật mí giúp cho. Chân thanh cảm ơn nhiều.

thuesuat
15-07-2011, 04:51 AM
Nếu bên bạn thực hiện theo 43/TT thì mình nghĩ căn cứ trên:
+ Xác định hoặc ước lượng (đối với 6 tháng đầu năm) được khoản tiết kiệm A
+ Nếu trong đơn vị có thực hiện đánh giá, xếp loại A,B,C cho CBVC thì dùng khoản tiết kiệm A đó chia cho CB theo thành tích trên với tỉ lệ đã được thống nhất.

haigames
15-07-2011, 04:51 AM
Theo thông tư 71 hướng dẫn Nghị định 43 thì Việc chi trả thu nhập tăng thêm cho từng người lao động trong đơn vị (lao động trong biên chế và lao động hợp đồng từ 1 năm trở lên) theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và bảo đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn.
Nhưng thường thì chi thu nhập tăng thêm thì đa số đơn vị tính cào bằng mà thôi.
Tùy theo tình hình chênh lệch thu lớn hơn chi của các đơn vị, mà ta có thể tạm trích thu nhập tăng thêm hàng tháng hoặc hàng quí. Điển hình cách này các đơn vị thường sử dụng nhất
Ví dụ:
1/ Lương cấp bậc, chức vụ = "TL"
2/ Hàng tháng xếp loại thi đua A =0,5, B = 0,4, C = 0,3
Thu nhập tăng thêm = "TL" x 0,5 (nếu xếp loại A) hoặc "TL" x 0,4(nếu xếp loại B)........

p.nguyen hung
15-07-2011, 04:51 AM
Cảm ơn bạn "haigames", "thuessuat" nhưng mình nghỉ "TL": nếu có thâm niên, hệ số cao + chức vụ cao mà làm ít vẫn có thu nhập tăng thêm cao hơn cán bộ ít thâm niên, hệ số thấp và không chức vụ mà làm rất hiệu quả. Vì vậy nhờ bạn có cách tính nào khác không?

dungopi
15-07-2011, 04:51 AM
Mình có cách tính không liên quan đến hệ số lương và cấp bậc do NN quy định, mà chỉ tính về công việc mà người đó đảm nhận ( vì có trường hợp lương cao nhưng công việc được giao lại không tương xứng với mức lương mà họ hưởng ). cách tính sau:
+ Lương tăng thêm (Ltt) :Ltt = Htt x A
Trong đó :
- Htt : hệ số lương thực tế hàng tháng của mỗi cá nhân.
- A : Quỹ tiết kiệm tăng thu nhập
Hệ số lương thực tế (Htt ) được xác định thông qua :Htt = kđc x H
- ( H ) : Hệ số lương hàng tháng - Hệ số này xác định căn cứu vào nhu cầu và vị trí công tác theo bảng hệ số lương do đơn vị tự thảo luận và thông nhất mức ( VD : Giám đốc HS:8 - Phó GĐ HS: 6 - Trưởng Phòng HS:4 - NV Kỹ thuật HS : 3 - NV văn phòng HS:2.......)
- (kđc) : Hệ số điều chỉnh – hệ số này xác định tùy theo nhiệm vụ được giao trong tháng, mức độ hoàn thành và hiệu quả công việc của từng cá nhân trong tháng ( có thể xếp A:kđc=1; B: kđc= 0.8; C; kđc = 0,5).
Gửi bạn tham khảo - Rất mong giúp được bạn phần nào .

haigames
15-07-2011, 04:51 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi p.nguyen hung
Cảm ơn bạn "haigames", "thuessuat" nhưng mình nghỉ "TL": nếu có thâm niên, hệ số cao + chức vụ cao mà làm ít vẫn có thu nhập tăng thêm cao hơn cán bộ ít thâm niên, hệ số thấp và không chức vụ mà làm rất hiệu quả. Vì vậy nhờ bạn có cách tính nào khác không?


Mình xin bổ sung thêm 1 ý sau đây
1/ Lương cấp bậc, chức vụ = "TL"
2/ Hàng tháng xếp loại thi đua A =0,5, B = 0,4, C = 0,3,
G.Đốc =0,5, P.GĐốc=0,3, T.Phòng=1,5 , P.Phòng = 1 (hệ số chức vụ tăng thêm)
Thu nhập tăng thêm = "TL" x 0,5 (nếu xếp loại A) x 05 (nếu Giám đốc)
Còn về ý kiến của bạn: cán bộ có thâm niên thì hệ số lương cao thì họ sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm cao, đây là vấn đề nan giải trong hầu hết các đơn vị hành chính,vấn đề này chỉ có Thủ trưởng của bạn mới có thẩm quyền quyết định, nhưng tớ đố bố thủ trưởng nào dám đứng ra quyết anh này làm ít anh này làm nhiều đâu, mà thường là tính cào bằng mà thôi. THôi thì họ cũng già sắp về hưu cho họ hưởng để dưỡng già, để mai mốt này mình cũng như họ thì con cháu sau này cũng đối xử với mình hi vọng cũng được như thế. Hix hix :dance2:

Mai Thế Nam
15-07-2011, 04:51 AM
Các bạn nên áp dụng cách tính của bạn Dungopi dây là cách chính xác vì TN tăng thêm là phần được hưởng thêm của người lao động, nó nằm ngoài phần LCB và được trích ở phần chênh lệch thu chi. Được tính theo hiệu quả công việc.Các hệ số để tính và xác định nên được họp và quy định cụ thể trong QCCCNB của đơn vị

haigames
15-07-2011, 04:51 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Mai Thế Nam
Các bạn nên áp dụng cách tính của bạn Dungopi dây là cách chính xác vì TN tăng thêm là phần được hưởng thêm của người lao động, nó nằm ngoài phần LCB và được trích ở phần chênh lệch thu chi. Được tính theo hiệu quả công việc.Các hệ số để tính và xác định nên được họp và quy định cụ thể trong QCCCNB của đơn vị


Nếu đây là công ty kinh doanh thì xét ai làm nhiều làm ít, hiệu quả hay không thì quá dễ dàng, còn đối vơi các đơn vị sự nghiệp thì rất khó, cực kỳ khó bạn ơi.

diemxua
15-07-2011, 04:51 AM
Trích nguyên văn:
haigames: Nếu đây là công ty kinh doanh thì xét ai làm nhiều làm ít, hiệu quả hay không thì quá dễ dàng, còn đối vơi các đơn vị sự nghiệp thì rất khó, cực kỳ khó bạn ơi.

Đúng vậy, như ở chỗ tớ nè, nếu đưa hệ số lương của từng cá nhân vào để tính thu nhập tăng thêm thì sẽ dẫn đến những người mới ra trường sẽ có thu nhập tăng thêm rất ít, trong khi những người có thâm niên (dù ở bất cứ vị trí công tác nào) sẽ có thu nhập tăng thêm rất cao (do hệ số lương của người ta cao theo năm tháng). Mà các bạn thấy đấy, thâm niên công tác đâu phải khi nào cũng đi đôi với hiệu quả, năng suất và việc tiết kiệm chi đâu đúng không? Thế nên sếp chỗ tớ mới cho lấy hệ số lương là hệ số lương bình quân của cả cơ quan, mọi người chỉ khác nhau ở hệ số xếp loại A, B, C thôi. Cái chính là phần tiết kiệm chi trong các cơ quan như ở chỗ tớ không lớn nên làm như vậy sẽ khuyến khích được mọi người hơn (nhất là những người trẻ tuổi như bọn mình, hi).

DangHuy
15-07-2011, 04:51 AM
Cho mình hỏi Diemxua chút xíu, cơ quan của bạn cũng là đơn vị HCSN à? đồng ý là tính theo trung bình lương của toàn cơ quan làm hệ số chính, nhưng căn cứ vào đâu để xếp loại A, B, C,... ? làm thế nào để khuyến khích? cho mình một vài tiêu chí được không? thanks

diemxua
15-07-2011, 04:51 AM
To DangHuy: Vì chỗ tớ là đơn vị thực hiện tự chủ theo ND130 nên thực ra chi phí thường xuyên tiết kiệm được không đáng kể. Cuối năm chia thu nhập cho anh em về ăn tết cũng khoảng trên 1trđ/1người thôi nên thấy tính như vậy sẽ không làm ai mủi lòng ("phân hóa" quá thì người này mấy triệu còn người kia có mấy trăm ngàn đâu đáng kể đúng không?).
Còn để xếp loại A,B,C thì thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Trong này quy định các tiêu chí để xác định A,B,C. Thế là hàng tháng chỗ tớ đều thực hiện chấm điểm bằng cách phát cho CBCC mỗi người một bảng thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và tự bản thân chấm sau đó được phòng và cả cơ quan xem xét lại. Các tiêu chuẩn chỗ tớ cũng "trừu tượng" thôi, ví dụ:
- Tiêu chuẩn 1: Về công tác chuyên môn nghiệp vụ:
+ Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao: điểm chuẩn là 20, hoàn thành 90% chấm 18 điểm, hoàn thành 80% chấm 16điểm, thấp hơn nữa thì chấm 14 điểm.
+ Nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp, có ý thức bảo quản hồ sơ, công văn tốt, có sáng kiến đề xuất mới nâg cao hiệu quả công tác: điểm chuẩn 20 điểm, nếu ko đạt 1 trong các nội dung bị trừ 2điểm.
- Tiêu chuẩn 2: Về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong chi tiêu, bảo quản và sử dụng tài sản công.
- Tiêu chẩn 3: Chấp hành chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo ngày công giờ công của cơ quan.
- Tiêu chuẩn 5: Đạo đức lối sống, sinh hoạt và tham gia các phong trào...
Mỗi tiêu chuẩn đề ra các mức điểm (tổng điểm là 100). Từ 95-100điểm - Loại A, hưởng 100%hệ số tăng thêm (hs=1); từ 85-dưới 95 điểm: loại B, hưởng 70% hệ số tăng thêm (hs=0.7); từ 70-dưới 85 điểm: loại C, hưởng 50% hệ số tăng thêm (hs=0.5), dưới 70điểm: không xét.
Trong năm ai mà vi phạm kỷ luật, bị các anh giao thông chặn lại có thông báo về cơ quan hoặc bị dân phản ánh thì xem như tụt hạng hoặc không có tăng thêm rồi đó.

DangHuy
15-07-2011, 04:51 AM
Cám ơn Diemxua nhé.

Mai Thế Nam
15-07-2011, 04:51 AM
sao lại không xác định được hiệu quả làm việc của từng người chư? Vơid BP gián tiếp đầu tháng yêu cầu mọi người lập phiếu đăng ký công việc của một tháng sau đó căn cứ vào tc công việc và mức độ hoàn thành công việc ma xếp loại chứ có j khó khăn đâu.

lexuantruong153
15-07-2011, 04:51 AM
Về khoản thu nhập tăng thêm cho CBCC mình cò vài ý kiến như sau :
- Trong bảng chi tiêu nội bộ phần kinh phí tiết kiệm còn lại cuối năm các bạn đưa thẳng vào là trích bao nhiêu phần % đó để cuối năm chi cho CBCC.
- Đến cuối năm còn lại bao nhiêu thì chia đều ra, ai cũng ngang nhau, nếu lãnh đạo thì chia nhiều thêm một chút, sau đó lập danh sách nhận tiền ký nhận và mang xuống Kho bạc quyết toán, chứ làm theo như các bạn nói là phải phân loại thì rắc rối lắm.

thuesuat
15-07-2011, 04:51 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi lexuantruong153
Về khoản thu nhập tăng thêm cho CBCC mình cò vài ý kiến như sau :
- Trong bảng chi tiêu nội bộ phần kinh phí tiết kiệm còn lại cuối năm các bạn đưa thẳng vào là trích bao nhiêu phần % đó để cuối năm chi cho CBCC.
- Đến cuối năm còn lại bao nhiêu thì chia đều ra, ai cũng ngang nhau, nếu lãnh đạo thì chia nhiều thêm một chút, sau đó lập danh sách nhận tiền ký nhận và mang xuống Kho bạc quyết toán, chứ làm theo như các bạn nói là phải phân loại thì rắc rối lắm.


Thế mình không trích bao nhiêu %, mà tiến hành chi hết luôn vào cuối năm
cũng được phải không ạ?

MrDuclc
15-07-2011, 04:51 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi dungopi
Mình có cách tính không liên quan đến hệ số lương và cấp bậc do NN quy định, mà chỉ tính về công việc mà người đó đảm nhận ( vì có trường hợp lương cao nhưng công việc được giao lại không tương xứng với mức lương mà họ hưởng ). cách tính sau:
+ Lương tăng thêm (Ltt) :Ltt = Htt x A
Trong đó :
- Htt : hệ số lương thực tế hàng tháng của mỗi cá nhân.
- A : Quỹ tiết kiệm tăng thu nhập
Hệ số lương thực tế (Htt ) được xác định thông qua :Htt = kđc x H
- ( H ) : Hệ số lương hàng tháng - Hệ số này xác định căn cứu vào nhu cầu và vị trí công tác theo bảng hệ số lương do đơn vị tự thảo luận và thông nhất mức ( VD : Giám đốc HS:8 - Phó GĐ HS: 6 - Trưởng Phòng HS:4 - NV Kỹ thuật HS : 3 - NV văn phòng HS:2.......)
- (kđc) : Hệ số điều chỉnh – hệ số này xác định tùy theo nhiệm vụ được giao trong tháng, mức độ hoàn thành và hiệu quả công việc của từng cá nhân trong tháng ( có thể xếp A:kđc=1; B: kđc= 0.8; C; kđc = 0,5).
Gửi bạn tham khảo - Rất mong giúp được bạn phần nào .


Bác có cái Văn bản nào quy định như thế ko? Cho em số hiệu văn bản để em search trên mạng.

bLang
15-07-2011, 04:51 AM
Mình tham gia một chút. Căn cứ tính A,B,C thì thường do công đoàn của cơ quan họp lại mà quy định. Chẳng hạn như trong tháng người đó đi làm đầy đủ k? giờ giấc thế nào? Có đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao?.... do tình hình của từng cơ quan mà quy định thôi bạn ơi. Việc trả thu nhập tăng thêm có đạt được hiệu quả hay không, có khuyến khích được nhân viên làm việc hay không thì do người lãnh đạo có đánh giá được công việc của từng cá nhân hay không nữa bạn à. Mình thấy thường thì không ai cho là công việc của mình là ít cả và thường là không hài lòng. Vì vậy nó chỉ mang tính tương đối thôi. Nhưng nói thật ra tính lương thu nhập tăng thêm mà dựa vào hệ số lương nhà nước đang trả thì là cách tính bần cùn nhất mà những người quản lý không có khả năng quản lý mới thực hiện thôi.

NgaVu
15-07-2011, 04:51 AM
Cơ quan mình là đơn vị HSCN thuần túy đã thực hiện khoán chi một số nội dung chi nên cũng đã có khoản tăng thêm cho CBCNV, nhưng chỗ mình tính chia bình quân không phân biệt "già trẻ, gái trai, trên dưới..." Mình cho là cách tính này phù hợp với những đơn vị HCSN thuần túy, bởi lẽ ở đơn vị HCSN mỗi CBCNV là một mắt xích quan trọng để cho guồng máy chạy tốt nhưng không sinh ra lại lợi nhuận mà cùng có ý thức để tiết kiệm được một khoản tiền, số tiền đó làm tăng thu nhập cho mỗi người, không thể tính tôi làm lâu hơn thì tôi tiết kiệm hơn, có khi những người trẻ (như mình đâyHI HI) năng động, có ý thức lại có nhiều sáng kiến trong công việc đem lại hiệu quả cao hơn. như vậy thì mọi người mới cùng có ý thức để làm sao tiết kiệm được nhiều hơn chứ.

quynhlaichau
15-07-2011, 04:51 AM
Cho mình bổ sung tiêu chí cho các bạn nha.
Chuyện nhà nước thì thường là tính cào bằng là đúng các cơ quan hay áp dụng...
Tiêu chí:
1. Bạn tham mưu cho thủ trưởng cơ quan ra quyết định ban hành công tác thi đua khen thưởng.
2. Từ quyết định trên bạn chấm theo thang điểm.
3. Công đoàn cơ quan họp xét bản kiểm điểm của từng người bỏ phiếu kín cho công bằng.

hồngtrường
15-07-2011, 04:51 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi quynhlaichau
Cho mình bổ sung tiêu chí cho các bạn nha.
Chuyện nhà nước thì thường là tính cào bằng là đúng các cơ quan hay áp dụng...
Tiêu chí:
1. Bạn tham mưu cho thủ trưởng cơ quan ra quyết định ban hành công tác thi đua khen thưởng.
2. Từ quyết định trên bạn chấm theo thang điểm.
3. Công đoàn cơ quan họp xét bản kiểm điểm của từng người bỏ phiếu kín cho công bằng.


Quan điểm rất hay nhưng hình thức bỏ phiếu kín thì không ổn
Bỏ phiếu kín chưa bao giờ thể hiện tính công bằng trong nội bộ một công ty.
Đây chỉ là hình thức bè phái.
Công khai dân chủ là hay nhất. Phê bình và tự phê bình luôn luôn đúng.
Thế nhá bác Quỳnh ở Lai Châu

ngaptm
15-07-2011, 04:51 AM
cuối năm rồi bận quá, ko lên được chút nào. Nhưng dù gì cũng chúc bà con một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và thành đạt

nhungcan
15-07-2011, 04:51 AM
Cơ quan tơ kế toán vẫn chi lương tăng thêm theo HSL. Người nào thâm niên cao thì mức lương cao chót vót. Một tháng nếu người thấp nhất là 150.000đ thì người cao nhất là 500.000- 600.000đ hix hix, bất công wá nhưng bít làm sao. Ai bảo mới vào mà đòi công bằng ở đây. Mở ngoặc tớ chính là người thấp nhất

soigia17
15-07-2011, 04:51 AM
Che do tu chu la con dao 2 luoi. Nhieu don vi da phai xem xet lai quy che cua minh. De tinh thu nhap tang them, trong quyen che do chinh sach ve quan li tai chinh thu chi ngan sach quan li mua sam tai san...xb2007 noi rat ro. Co dieu khuyen ban nen thuc hien thi dua binh bau A, B, C. No se tao nen moi truong thi dua trong don vi dac biÑt nguoi lam ke toan se thich thu hon trong cong viec.

quynhsao
15-07-2011, 04:51 AM
Cac ban cho min hoi, đơn vị mình làm theo nghị định 43, nếu năm nay cơ quan mình chưa ban hành]
quy chế chi tiêu nội bộ, mình có được phép tính tạm ứng thu nhập tăng thêm cho CBCNV k?Thu nhập
tăng thêm mình cho tạm ứng 50% tiền lương hằng tháng, rùi cuối 3 tháng hoặc 6 tháng mình tiếp
đợơc không mọi người