PDA

View Full Version : Mua bảo hiểm cho ô tô thì hạch toán vào đâu?BuonVoDoi
15-07-2011, 04:30 AM
mọi người cho hỏi nếu mua Bảo hiểm cho oto thi hạch toán vào tài khoản nào

Quang Kim Son
15-07-2011, 04:30 AM
Vấn đề là mục đích sử dụng chiếc ô tô ấy. Sử dụng cho đối tượng nào thì hạch toán vào chi phí của đối tượng đó.

VanlePro
15-07-2011, 04:30 AM
Chi phí bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Nhưng bạn lưu ý là thường thì mình mua bảo hiểm là thời điểm trong kỳ KD và mua cho 12 tháng VD: mua bảo hiểm từ 30/06/2007 - 30/06/2008 với giá 30.000.000VND thì bạn chỉ được đưa vào chi KD trong năm tương ứng với tg bảo hiểm của năm VD ở đây bạn chỉ đưa vào chi phí KH năm 2007 tương ứng với TG từ 30/06/2007-31/12/2007 là 15.000.000VND phần còn lại bạn hạch toán vào chi phí trả trước ngắn hạn 15.000.000VND sang năm 2008 hạch toán phần này vào chi phí KD năm 2008

Ly Ly
15-07-2011, 04:30 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi BuonVoDoi
mọi người cho hỏi nếu mua Bảo hiểm cho oto thi hạch toán vào tài khoản nào


ô tô sử dụng vào mục đích gì? và nó thuộc vào dạng chi phí nào? nếu dùng để sếp đi công tác ( nghĩa là thuộc chi phí quản lí dn) thì trích cho chi phí QLDN, còn thuộc sx thì 627, bán hàng thì 641. thân.

phong2v
15-07-2011, 04:30 AM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi VanlePro
Chi phí bảo hiểm xe ô tô hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ. Nhưng bạn lưu ý là thường thì mình mua bảo hiểm là thời điểm trong kỳ KD và mua cho 12 tháng VD: mua bảo hiểm từ 30/06/2007 - 30/06/2008 với giá 30.000.000VND thì bạn chỉ được đưa vào chi KD trong năm tương ứng với tg bảo hiểm của năm VD ở đây bạn chỉ đưa vào chi phí KH năm 2007 tương ứng với TG từ 30/06/2007-31/12/2007 là 15.000.000VND phần còn lại bạn hạch toán vào chi phí trả trước ngắn hạn 15.000.000VND sang năm 2008 hạch toán phần này vào chi phí KD năm 2008


ok chuẩn đấy, tuy nhiên ko hiểu từ KH

VanlePro
15-07-2011, 04:30 AM
xin lỗi gõ tắt từ kinh doanh gõ nhầm thành KH, hì hì